Υπηρεσίες

Έχοντας ασχοληθεί με ένα ευρύ πεδίο δικηγορικής ύλης (τόσο συμβουλευτικής όσο και μαχόμενης δικηγορίας) παρέχω εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του ποινικού και του οικογενειακού δικαίου, καθώς επίσης του διεθνούς οικογενειακού δικαίου.